Olasz Tímea bejegyzései

olasztimi

Hivatásom: segítőtárs. Munkámat tekintve fiataloknak mutatok utat a világban, illetve hitoktatóknak segítek gyermeknyelvre fordítani a Bibliát. Ha gitárt adsz a kezembe, Isten trónjához segítem a szívedet. Kereshetsz, ha játékra van szükséged, ha nincs kivel teáznod, vagy ha hangosan szeretnél gondolkozni… Itt és most az a célom, hogy elindítsak pár gondolatfonalat, amit tovább lehet gombolyítani. Élj a lehetőséggel, és oszd meg velem, mire jutottál! Kíváncsi vagyok rád.

Szenteste

A legnagyobb ajándékot kapta a világ, mikor Jézus testté lett, nem is csoda tehát, hogy így adventben és a karácsonyi időszakban igen nagy hangsúlyt kap az adakozás kérdése gyülekezeteinkben. Decemberben valahogy mindenkit elkap egy kicsit a láz, hogy adjon, hogy az Isten szeretetének ünnepét másoknak is szebbé varázsolja. Persze az lenne csak igazán jó, ha ez a lelkesedés egész évben kitartana – még ha ez a kívánság már szinte kliséként is hat. Keresztyénként fontos látnunk, hogy az adakozás nemcsak feladat, de lehetőség is számunkra. Lehetőség arra, hogy Jézus szeretetét közvetítsük, lehetőség arra, hogy kifejezzük hálánkat az ajándékba kapott kegyelem miatt, ezzel köszönhetjük meg azt, hogy Isten nekünk javakat adott, amikből lehetőségünk van másoknak is adni.

Épp ezért mi most arra gondoltunk, hogy szenteste napján egy-egy élményt osztunk meg veletek, amiben akkor volt részünk, amikor adtunk, segítettünk. Számunkra megújító érzés szolgálni és a hívő egoizmusból, önépítésből kilépve másokért tenni, Jézus nevében. Ezért mi is arra biztatunk titeket, hogy használjátok ki az adakozás lehetőségét, s ne csak karácsonykor. Fogadjátok szeretettel az emlékeinket, keressétek a lehetőséget, hol tudna titeket is felhasználni a Megszületett Úr!

olvasás folytatása

13. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11

Olyan könnyű a gyülekezetben arról énekelni, hogy jó vagy, Uram, Te megsegíted a Benned bízókat, tenyereden hordozod őket.

Olyan jó csodás történeteket hallani a Te hatalmas tetteidről.

De Te, Atyám, nem akarsz meghökkentő sztorik főhőse maradni csupán.

Élő valóság vagy, szuverén Úr, tevékeny Akarat, fáradhatatlan Nevelő.

Megengeded, hogy olykor fájdalmakat, nehézségeket, problémákat is lássanak a szentjeid.

Mondd, hogy ne csüggedne a lelkem, amikor most is egymást követik a rosszabbnál rosszabb hírek?

Hogy ne aggódna a  lelkem, amikor egyik percről a másikra szét tud esni körülöttem a világ?

Hogy ne háborogna a lelkem, amikor a szavad nem egyezik azzal, ami épp körülvesz?

Ma este Eléd teszem mindazt, amivel hosszú ideje küszködök, minden valamirevaló eredmény nélkül…

Neked panaszolom el a kudarcaimat, Tőled kérem el a sikereket…

Hozom Eléd a félelmeimet, aggodalmaimat, kétségeimet, háborgásaimat…

Kérlek, emlékeztess azokra a dolgokra, amik görcsbe húzták a gyomromat még nem is olyan régen, de Te hatalmas kézzel átvezettél a bajon…

Végül hadd hozzam Eléd mindazokat, akikről tudom, hogy nehéz helyzetben vannak most, akiknek szükségük van a Te drága erődre, biztatásodra, kegyelmedre….

← Vissza a naptárba

10. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11

Atyám, nem ott vagyok, ahol lenni szeretnék…

Nem is értem, hogy kerültem ide.

Megnyílt az út, amire olyan nagyon vártam. Elindultam bátran, a Te kezedbe fogódzva,tele reménységgel, várakozással, ötletekkel. Hittem, akartam, próbálkoztam,erőmön felül is.

És most itt ülök, szemben a fallal. Ajtó sehol. Közel s távol nincs senki, aki megmondhatná, merre tovább.

Hol rontottam el?

Miért nem figyelmeztettél, hogy nem jó irányba megyek?

Miért mondod most is, hogy ne csüggedjek, mert Te szeretsz?

. . .

Atyám,bárhogy történt is, Te azt mondtad, értem jössz hamar, és megmentesz. Hiszek Neked. Várok Rád.

De mit tudnék megtartani addig? Nem maradt semmi másom,  csak az ígéreteid. Tudom, hogy szeretsz. Érzem, hogy velem vagy.

Szükségem van a mindenütt mindenkor minden szükségest megadó kegyelmedre.

Szükségem van rá, hogy összekaparj, megragassz, és a helyes irányba fordíts.

Szükségem van Rád.

És hadd hozzam Eléd most azokat a barátaimat,rokonaimat, munkatársaimat név szerint, akik nekivágtak az ismeretlennek, és most hiányoznak…

Imádkozom a munkavállalókért, akik idegen helyen, idegen emberek között töltik az adventet.

Kérlek azokért, akik nem tudják, merre tovább.

És könyörgöm azokért, akik fizikailag itt vannak a köreinkben, de lelkileg kerültek nagyon távol Tőled és a közösségtől.

Atyám, hívd vissza őket (is)!

← Vissza a naptárba

4. nap

Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Ef 5,14b)

Atyám, olyan jó most bent, a kályha mellett bekuckózni, forró teát kortyolgatni, magam alkotta világba menekülni, happy endes történeteket álmodni.

Jézusom, nem akarok tudni arról, hogy Te otthagytad a kényelmet, a pompát, a dicsőséget, hogy megments engem.
Ne sorold azok neveit, akik hallelujázva mentek tovább a Veled való találkozás után!

A keresztedet meg főleg nem akarom látni.

Értsd meg, nekem most nyugalomra van szükségem, kényelemre, kényeztetésre.

Szentlélek, tudom, igazad van.
Túlságosan is kedves nekem a kényelem, a zavartalanság, a tétlen álmodozás.
Tudom: nem erre kaptam elhívást.
Eljön majd az a nap, amikor már nem kell törni magam.
De most még munka van. A napok gonoszak, sorra nyelik el a lehetőségeket, alkalmakat, sorsfordító pillanatokat.

Atyám, irgalmazz nekünk, és add, hogy céltalan álmodozásból aktív hitre jussanak minél többen!
Krisztusom, küldd közénk azt a szeretetet, ami Téged mozgatott!
Szentlélek, lehelj belénk élni vágyást, tenni vágyást!

És, drága Szentháromság, kérlek, juttasd most eszembe azokat, akik hozzám hasonlóan belekényelmesedtek a hitéletbe. Hadd mondjak el értük egy-egy imát, külön-külön és név szerint…

← Vissza a naptárba

Felkentjének hatalmat ad

Van néhány dolog, amit fontos észben tartani a karizmákkal kapcsolatban:

A lelki ajándék nem elérni való cél, nem ékszer, nem értékmérő, hanem használatra kapott munkaeszköz. Ha valaki szereti a mindenható Atyát, ott ég a szívében az evangélium tüze, és kész alárendelni magát a Szentlélek vezetésének, szélesre tárul előtte a világ. Lelki tartalmú írásokat olvasgatva senki nem tudja meg, milyen nagy dolgokra rendeltetett, vagy hogy Isten mire képes. Az ajándékok szolgálat közben válnak érzékelhetővé.

Ezek az ajándékok minden esetben kegyelmi ajándékok: annak is, aki felé szolgálnak vele, de főleg annak, akin keresztül Isten elvégzi a feladatokat.

Az ajándékok között nincsen rangbeli különbség. Nem ér többet az, aki látványos, bámulatos dolgokat végez, mint az, aki a háttérben, észrevétlenül munkálkodik. Isten szemében mindössze két kategória van: engedelmesség és engedetlenség.

Szeretet, alárendeltség, odaszánás nélkül a legcsodásabb ajándék is legfeljebb ámulatba ejtő emberi produkció. Isten célja nem a kényeztetés vagy szórakoztatás, hanem a lélekmentés.

„A világ telve van csodákkal és ő maga a legnagyobb csoda.” (Augustinus)

olvasás folytatása