Laskoti Zoltán bejegyzései

laszoliMagamról szeretnék írni, túl az életrajzomon és életutamon. Arról, aki csak én vagyok. Azonban falba ütközöm, két kérdésbe, amikről nem én pattanok vissza először.
„Az vagyok valóban, aminek mondanak?
Vagy csak az, aminek magamat ismerem?”
Amíg nem tudom megválaszolni a kérdést, három pont köré állítom a gondolataimat.
Aki még nem voltam: tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, kipihent ember, mindentudó, nagytiszteletű úr, papbácsi
Aki már nem vagyok: dobozon belül gondolkodó, progresszív fundamentalista, beregszászi gimis, szerelmet kereső, szorongó, passzív agresszív, naiv.
Akivé válni szeretnék: élni és örülni tudó ember, közösségépítő, házas, megbízható, együttérző, bibliaolvasó, motiváló
Tarts velem, ismerjük meg együtt magunkat a kommunikációban!

Nyitott szemmel

„… boldog, aki nem botránkozik meg énbennem” Mt 11,6

Ahogy haladunk a felnőttkorban és a felnőttkor felé, egyre nagyobb teret nyer kapcsolatainkban a csalódás élménye. Csalódunk magunkban, társainkban, az államrendszerben, egy tanárunkban, a szüleinkben, a lelkészünkben – és folytathatnám még tovább is. Minél közelebb engedünk valakit magunkhoz, annál fájdalmasabb a csalódni benne és annál nehezebben alakítjuk ki új kapcsolatainkat. Egy-egy fájdalmas példa után pedig lehetséges, hogy már az ismeretlenekre is a csalódásainkon keresztül fogunk nézni, és nem szavazzuk meg az alapvető bizalmat sem. Sőt, még az is előfordulhat, hogy távolságtartó, botcsinálta bölcsességünket megtámogatjuk József Attila soraival: „Kit anya szült, az mind csalódik végül…”, és így már igazolást is nyerünk bizalmatlanságunkhoz.

olvasás folytatása

Birtokolva boldogan

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!” (Zsolt 65:5)

Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor ebben a böjti időszakban elkezdtük a boldogság keresését. Embert próbáló feladat ez még abban az esetben is, ha van előttünk egy bibliai vezérfonál, amihez igazodva kicsit más szemszögből is meg tudjuk vizsgálni a boldogságot. Hiszen annyira változatos formákban jelenik meg, különböző helyzetekben teljesedik ki a boldogság. Mégis, nem adhatjuk fel a keresését.

Úgy látom, sokan a boldogságot azonosítják bizonyos tárgyak vagy kapcsolatok birtoklásával. Az új játékra váró és játékait folyton megunó gyermek magatartása ez, akit a legnagyobb türelemmel és figyelemmel is lehetetlen boldoggá tenni. Ahogy növünk, természetesen növekednek az ambícióink és a játékaink is. Megtanulunk játszani a becsülettel, a szavahihetőséggel, a bizalommal, a kapcsolatainkkal – és mindeközben mégsem tesz boldoggá az, amit éppen birtoklunk.

olvasás folytatása

Hatalom alatt

Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet: úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. (Zsolt 72,6-7)

A verem fenekén fekvő ember kitekintve csapdájából repülni vágyik, az égbe vágyik és az égre vágyik. Ebben a zsoltárban is tapintható a vágyakozás valami iránt, ami talán nincs jelen abban a korban, amiben a zsoltáros él: kiáltás ez a költemény az igazságosság, a törvényesség, a békesség iránt. Annyiszor tűzték már pártok és képviselők zászlaikra ezeket a jelszavakat, ígérve jobbat, másat, mint amit már meggyűlölt az ember. Azonban eddig minden alkalommal csalódnia kellett az embernek azokban a személyekben, akikre bízta ezek megvalósulását és hatalommal ruházta fel őket önmaga és országa felett.

olvasás folytatása

Óévi terápia

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,32)

2017 utolsó napján mindenki megválasztja, hogyan készül arra, hogy átlépje egy új év küszöbét. A mai napon Isten arra emlékeztet bennünket ezzel az igével, hogy tudatosan készüljünk, azaz csak a legfontosabbakat vigyük magunkkal a jövőnkbe, tudjunk megbocsátani azoknak, akik nehéz terheket raktak ránk idén is.

olvasás folytatása

Érted is…

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,8-11)

Vannak olyan történetei a Szentírásnak, amelyek sohasem kopnak el, és nem unjuk meg őket, akárhányszor is találkozunk velük. Ilyen ez a történet is. Mindegy, hogy először vagy sokadszorra hallgatjuk meg a híradást Jézus születéséről, és figyelünk oda az angyali üzenetre, ünnepivé és különlegessé válik az az idő, amit az igeszakaszba feledkezve töltünk.

Az első üzenet, amit Isten angyalai tolmácsolnak, lényegre törő, hisz ezzel kell kezdeniük: ne féljetek. Ezt kell mondják, mert az ember, akinek szeme hozzászokott a sötétséghez ‒ és ezért Isten dicsősége bántja a szemét ‒ félni fog Istentől, mert a szíve is elidegenedett tőle. Így volt ez akkor is, és ma sincsen ez másképp. De Isten éppen azokhoz jött el karácsonykor, akik távol kerültek tőle. A pásztorok a zsidó társadalom legmegvetettebb és legalacsonyabb rangú tagjai voltak, munkájukat semmire sem becsülték, mert az állatok miatt nem tudták megtartani a zsidó tisztasági szabályokat, és nem vehettek részt az ünnepeken sem. A zsidók kirekesztették maguk közül őket, és úgy tekintettek rájuk, mint szükséges rosszra. Ezekhez a kitaszítottakhoz, zsidóktól és Istentől elidegenedett emberekhez szállt le azon az éjszakán Isten dicsősége, nem a köztiszteletben álló polgárokhoz, nem a vallásos vezetőkhöz. Nem azokhoz, akik fényes házakban lakomáztak, hanem azokhoz, akik a szabad ég alatt virrasztottak és őrködtek.

A pásztoroknak, akik számára az ég mindig is néma és idegen volt, az angyal örömüzenetet hirdet: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, Dávid városában. És jelt is ad: az üdvözítőt ruhákba bugyolálva, egy jászolban találjátok meg.

olvasás folytatása