Laskoti Zoltán bejegyzései

laszoliMagamról szeretnék írni, túl az életrajzomon és életutamon. Arról, aki csak én vagyok. Azonban falba ütközöm, két kérdésbe, amikről nem én pattanok vissza először.
„Az vagyok valóban, aminek mondanak?
Vagy csak az, aminek magamat ismerem?”
Amíg nem tudom megválaszolni a kérdést, három pont köré állítom a gondolataimat.
Aki még nem voltam: tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, kipihent ember, mindentudó, nagytiszteletű úr, papbácsi
Aki már nem vagyok: dobozon belül gondolkodó, progresszív fundamentalista, beregszászi gimis, szerelmet kereső, szorongó, passzív agresszív, naiv.
Akivé válni szeretnék: élni és örülni tudó ember, közösségépítő, házas, megbízható, együttérző, bibliaolvasó, motiváló
Tarts velem, ismerjük meg együtt magunkat a kommunikációban!

Megváltásod hajnala

24. nap – December 24.

„Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. Bezúzza Moáb halántékát és Sét összes fiainak koponyáját” 4Móz 24, 17

A sötétség szűnni kezd már, és Isten fellebbenti a jövő fátylát egy Bálám nevű próféta előtt, aki enyhén fogalmazva is kérdéses szereplője az Ószövetségnek. Isten megengedi, hogy Bálám a távolban meglássa Valakinek a megszületését, akit csillaghoz és királyi pálcához hasonlít. Ilyen távolról mutatja meg Isten, hogy van Valaki, Akiben Ő megítéli a sötétséget és uralkodik felette. Bálám látja, hogy eljön ez a valaki, de még nem most – szemléli, de nem közel. Hozzánk Jézus úgy jön el ma este, hogy most van közel. Ezért érhet véget a gyász és sóhajtás ezen az estén. De nem kell szentestéig várni, hogy ez megtörténjen, hogy közel jöjjön az Isten. Ez több, mint kétezer évvel ezelőtt már egyszer s mindenkorra megtörtént.

Mindannyiunknak szüksége van csillagokra. A napkeleti bölcseket is vezette egy, és a legsötétebb éjszakában minket is vigasztalnak a csillagok: van, aki fényével uralkodik a sötétségen. Gyulladjon ki ma egy csillag, halványuljon el és hulljon térdre, múljon el és szenvedjen vereséget minden más a királyi pálca egyetlen intésére.

„Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.” Jel 22,16

Ébredj fel, TeSó! Megváltásod ma hajnalodik.

← Vissza a naptárba

Valaki rám néz

20. nap – December 20.

Közeleg az ünnep, amiről annyit beszélünk. Karácsony. Olykor attól félek, hogy a szavak zuhatagában eltűnik az igazi, kibeszélhetetlen csoda, amely az életet jelenti számomra, amire érdemes várni. Ezért ma takarékos leszek a szavakkal. Számomra a karácsony üzenetét idén Fodor Ákos foglalja össze, mindössze három sorban. Tesó, olvasd el ezt a verset újra és újra, és lásd meg: Valaki rád néz, keres téged, mert magára hagytad.

fölkereslek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamra hagytál
(Fodor Ákos)

← Vissza a naptárba

Ha szól a Király…

3. nap – December 3.

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt. (Ézs 40, 1-5)

Vigasztalás, bűnhődés, útépítés, felemelkedés és lesüllyedés, egybesimulás és az Úr dicsőségének megjelenése – olyan ez a rövid igeszakasz, mintha minden megmozdulna, mert az Úr szól (ez kétszer is említésre kerül). Most ne keressük mohón az igeszakasz történeti hátterét, ne nyerjünk ki üzeneteket a Kijelentésből. Olvassuk el még egyszer – lássuk magunk előtt, mi történik ezekben az igen szemléletes versekben.

És most nézzünk magunkra a történtek sodrában, úgy mintha magába szippantana ez a bibliai szakasz. Hol állunk? Vigasztalunk vagy mi vagyunk azok, akik mellé vigasztalókat ad Isten? Mit teszünk, ha Adventkor szívünkre beszél a Király? Hallgatunk rá? Elsimítjuk, amit el kell simítani, elhagyjuk, amit szükséges elhagyni, megbánjuk, ami megbánnivaló?

Mert az Úr dicsősége mindettől függetlenül megjelenik. Ha hallgatok Rá, akkor az én életem, formálódásom, megvigasztaltatásom és vigasztalásom, szavaim, gondolataim által is.

desert_sunrise_1206

← Vissza a naptárba

Adventi fohász

2. nap – December 2.

Uram!

Süket világban élek, és én is bezárkózom süketségembe Előled. Futok, bújok, nehogy meghalljam szavadat. Sietek, vásárolok, fenyőfadíszítést és ajándékozást tervezek, mindeközben elkerüllek Téged, nehogy le kelljen ülni Veled egy kicsit beszélgetni.

Idejét sem tudom, mikor beszélgettünk, Uram… Nem a sablonos bájcsevejre gondolok, hanem arra, amikor tényleg eléd viszem minden bajomat és rossz döntésemet, te pedig jössz és nem foltozgatsz, hanem új szívet és új erőt adsz.

Fuldoklom, mert nem találok senkit, akivel teljesen őszinte lehetnék. Úgy szeretnélek meghívni egy teára a lakásom védett kis zugában, és ott kiönteni eléd az életem, gondolataim. Egy kicsit vendégül látni Téged nálam. Bocsáss meg, Uram, hogy így gondolkodom, mert tudom, te az életedet adtad értem, ezért nevetséges, hogy teázni hívlak. Tudom, hogy velem és bennem akarsz lakni, nem csupán vendégként kívánsz megfordulni nálam. Mégis annyira hiányzol… Bocsásd meg, ha ilyenkor rosszul mondok vagy gondolok valamit – Téged szeretnélek. Azt, hogy velem légy és beszélgessünk.

Rég kikopott emlékeimből, hogy milyen is volt az, amikor először mellém álltál és szárnyait bontogató hitemet felemelted. Elfelejtettem, milyen volt az első szeretet, milyen volt égni, lelkesedni érted. Maradtak a hétköznapok és a „rutinos” hívő élet.

Süket világban élek és én is bezárkózom süketségembe Előled. Elzárkózom elfoglaltságaimba, takargatom magam felelősségeimmel. Fontosnak akarok látszani, közben Te nem vagy fontos számomra. Bocsáss meg nekem ezért. Advent dicső királya, Jézus Krisztus, ha nem tartod nevetségesnek, ha ráérsz, gyere el ma velem kávézni, teázni, vásárolni, küzdeni. Add, hogy mindezek alatt Veled beszélgethessek.

Köszönöm, hogy te már most itt vagy mellettem.

Ámen.

← Vissza a naptárba