Dolenai-Balogh Beáta bejegyzései

balogbeaMég keresem a helyem az életben, még nem találtam rá arra a valamire, amiben igazán jó vagyok.  Ezért a legtöbb cikkem valamilyen formában az álmaink, céljaink kereséséről, megtalálásáról és a megvalósításukról szól.

Érdeklődést és csodálatot vált ki belőlem bármi, ami  értéket hordoz, megérint, inspirál, jóra ösztönöz vagy segít másképp látni a világot. Nagy álmom, hogy olyan emberré váljak, aki valami hasonlót vált ki másokból. Emellett a legfontosabb törekvésnek azt tartom, hogy bármi is az, amire rátalálunk hivatásként, meg kell találnunk a módot, hogy Isten és mások szolgálatába állítsuk. Nem azért, mert kötelességnek tartom keresztyénként, hanem mert ebben érzem a szabadságot, ebben látom annak a lehetőségét, hogy elnyerhessem Isten áldását.

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsoltárok 143:10)

Böjti ige-percek 38.

Mielőtt kinyitnád a Bibliád: Szólítsd meg Istent saját szavaiddal!

 Olvasd el: Lukács 15

Tanulmányozd: Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédjait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Lukács 15,4-6

Tekintve, hogy ezt az egész hetet egy elmélyült, ugyanakkor ünnepi hangulat szövi át, most még inkább arra szeretnélek bátorítani, hogy szánd rá a kellő időt, és tanulmányozd át az egész Lukács 15-öt, ne csupán a kiemelt igeszakaszt! Csodálatos három kincsből áll ez a rész, ezért hát kérlek, engedd, hogy Isten szóljon hozzád általuk! Merülj el benne, azonosulj a szereplőkkel, s próbáld átélni mindhárom történetet!

Majd, a számodra megfelelő módon, kézzel írott vagy szerkesztett formában, jelöld ki a fent kiemelt igerészből azokat a gondolatokat, melyek mindhárom történetben közösek és/vagy számodra szívhez-szólóak, üzenetet hordoznak!

Segítségképpen elgondolkodhatsz a következőkön:

 Történt veled valami a közelmúltban, vagy a napokban, amire hatalmas szívességként, áldásként tekinthetsz Istentől?

 • Vajon tényleg léteznek élethelyzetek, amikor Isten képes értünk jönni, ha vétkeink elsodornak Tőle? Te hiszel ebben?

Netán veled is történt már hasonló?

 • Mennyire illik bele az Istenről alkotott képedbe a megtérésünkön/visszatérésünkön való örvendezés?

Elhiszed, hogy Isten számára valóban ennyire értékes vagy?

 • Van, hogy akkora hibát követünk el, vagy tesznek velünk szemben, amit mi emberileg nehezen vagy nem is tartunk megbocsáthatónak.
  Elhiszed, hogy Isten akkor is megbocsát, amikor mi már erre nem lennénk képesek?

 Tégy Isten felé egy lépest imában:

Drága Atyám! Köszönöm a Te felfoghatatlan irgalmadat, türelmedet és szeretetedet! Köszönöm, hogy Szent Fiad áldozatának hála „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el…” a Te szeretetedtől! Emlékeztess e szavakra időről-időre és taníts megbocsátani önmagamnak és másoknak! Ámen.

Lehetetlen elmenni amellett, hogy e három történet mennyire összefügg, mégis részleteiben és rejtett mondanivalójukban mennyire különbözőek.

Az elveszett juh története például olyan, mintha Isten azt szeretné értésünkre adni, hogy ha kell, képes még utána is menni a tőle távollévőknek, s nem csupán azokkal törődik, akik már a nyájába tartoznak, hanem utána megy az elveszetteknek is.

Sőt, amikor megtalálta a lelkünkhöz vezető utat, örömében a vállára vesz minket, vagy épp megölel, megcsókol és a legszebb ruhát adja ránk… Hiszem, hogy Isten e példázatok által az ő szeretetét akarja velünk megismertetni.

Ugyanakkor A tékozló fiú történetével, mintha azokhoz is igyekezne szólni, akik már gyermekei, akik már ismerik Őt, de valami miatt eltávolodtak vagy szándékosan elfordultak Tőle.

Mert mindannyiunk életében jöhetnek helyzetek, amikor megfogalmazódik bennünk, hogy ez már helyrehozhatatlan, amikor szó szerint visszamennénk az időben, ha tehetnénk és az egészet máshogyan csinálnánk, de nem lehet…

Van, hogy az embernek csak a vádló gondolatai maradnak. Gondolatok, melyek azt suttogják, hogy ahová jutottunk, onnan nem vezet út semmi jobb felé.  De fel kell ismernünk, hogy ezek a szavak nem Isten sugallatai! Mert: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10)

Mekkora ígéret ez! Jézus maga jelenti ki, hogy nem csak azért hozta meg értünk az Ő felfoghatatlan áldozatát, hogy életünk legyen, hanem hogy bőségben éljünk! Ne becsüljük alá Isten jóságát! S ne az Ő hatalmas Lényét zsugorítsuk a mi korlátok közé szorított, kicsinyes hitünkhöz, hanem imádkozzunk olyan hitért, mely képes bízni az Ő ígéreteiben! Mely bízik abban, hogy Nála minden lehetséges!

Böjti ige-percek 26.

„Uram, köszönöm, hogy ismerhetlek, hogy áldhatlak, dicsőíthetlek, csodálhatlak!
Egyedül Téged illet minden imádat! Engedd Uram, hogy elmerülhessek most a Te szavad tanulmányozásában!” Ámen.

 Olvass el: Zsoltárok 63

Tanulmányozd: „Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem.” Zsoltárok 63,2-5

Másold le a fenti igeszakaszt, majd húzd alá, emeld ki azon részeit, amelyek jelen pillanatban konkrét üzenettel bírnak a számodra!

Ezután válaszold meg magadban, vagy vesd papírra a következő kérdésekre a saját, személyes válaszodat!

 • Az igeszakasz mely része az, ami úgy igazán megérintett?
 • Szerinted a zsoltáríró Dávid milyen helyzetben lehetett? Számodra mi érződik ki a szavaiból?
 • Te hogyan szólítod meg legtöbbször Istent?
 • Éreztél már valaha igazi sóvárgást Isten iránt?
 • Van az életedben Istenen kívül bármi, amivel kapcsolatban szinte észrevétlenül használod az „imádom” szót?
 • Istennel kapcsolatban milyen gyakran fordul elő, hogy nyilvánosan áldod, dicséred Őt például olyasvalamiért, amiért szívből hálás vagy?
 • Meg tudnád fogalmazni mit jelent számodra imádni Istent?

Imádkozz így:

„Uram, segíts örömömet lelni Benned és mindennél jobban imádni téged!
Foglald el a Téged megillető helyet a szívemben és életemben!
Engedd, hogy megtapasztaljam a nehézségek között is a Te csodálatos jelenlétedet!
Köszönöm, hogy Te erőm és menedékem vagy!
Ne engedd, hogy megfeledkezzem áldásaidról és naponta megújuló kegyelmedről!” Ámen.

Ez az igeszakasz önmagában is felér egy imádsággal. Egy aprócska ízelítő abból, hogyan lehet Istent imában dicsőíteni.
Dávid szavai mély, fizikai és szellemi kimerültségről árulkodnak, mégsem tűnik panaszkodásnak, amit mond, mert minden szavával az Úrra mutat, és szó szerint dicséri Őt. Hódolattal, imádattal áldja, dicséri, és mindezt szívből, Iránta való szeretetéből teszi. Pedig úgy tűnhet volna miért elégedetlennek lennie, mégis minden szavából lelkesedés, öröm és hála árad. Dávid ugyanis időt töltött Istennel, és ahogyan olvasható a sorok között, testének minden sejtjével vágyott erre a találkozásra.
A mi életünkben is vannak olyan napok, időszakok, amelyeket testi-lelki szinten kimerítőnek élünk meg, amelyek olyannyira felkavarnak lelkileg, hogy szinte képtelenek vagyunk megfogalmazni mi is zajlik bennünk…  A Zsoltárok 59:10-ben azonban ezt olvashatjuk: „Te vagy az én erőm, rád figyelek, Isten az én erős váram.”
Meglehet, hogy van, amikor különösen nehéz imába foglalni gondolatainkat, mert úgy érezhetjük elfogytak a szavak, melyekkel Istent megszólíthatnánk, azonban fel kell ismernünk, hogy ez csupán egy hazugság a gonosztól. Mert valójában Isten a mi erőnk, és egyedül az segít, ha Rá tekintünk, mert az Ő dicsérete az, ami a próbák idején is képes kellő erővel felruházni bennünket.

Böjti ige-percek 18.

Mielőtt kinyitnád a Bibliát: Uram, Te teremts most csendet az elmémben! Engedd, hogy megérthessem, mit akarsz mondani nekem igéden keresztül és add, hogy szavaid egy kicsit ma is formálják, alakítsák a csodáidról oly gyakran megfeledkező szívemet!

Olvasd el: Neh 9

Tanulmányozd: „Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket. Pedig még borjúszobrot is készítettek maguknak, és ezt mondták: Ez a te istened, aki kihozott téged Egyiptomból! Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak.” Neh 9,17-19

Ez a fent kiemelt néhány igevers az, ami leginkább összefoglalja az egész kilencedik rész lényegét. Épp ezért, próbáld meg ezt a részt a lehető legalaposabban áttanulmányozni!

Először írd át kézírással, majd használj színes kiemelő íróeszközöket, hogy elkülönítsd az eltérő tartalmakat egymástól, de akár be is másolhatod egy külön dokumentumba, és megszerkesztheted a saját, személyre szabott szövegedként.

Ha ezzel elkészültél, próbáld megválaszolni magadnak a következő kérdéseket:

 • van-e/volt-e valami mostanában az életedben, amelyről tisztán látod, hogy engedetlenség volt Istennel szemben?
 • van-e olyan álom, cél, hozzáállás, bármi jelenleg az életedben, ami mellett makacsul kitartasz, de nem vagy benne biztos, hogy Isten is támogat benne?
 • kérted már Istent, hogy mutassa meg, mi az Ő véleménye az adott dologgal kapcsolatban?
 • mikor gondoltál utoljára azokra a dolgokra, amelyekben egyértelműen megnyilvánult Isten irántad való kegyelme?

Napi kihívás:

 1. Lépés: A mai nap vedd számba azokat a történéseket, amelyekből egyértelműen érzed Isten irántad való szeretetét, gondviselését!
 2. Lépés: Foglald írásba (vagy határozd el magadban) mi az, amit ma mindezekért hálából Isten tetszésére fogsz tenni?

Imádkozz Dávid szavaival:

„Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te! Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.
Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld.
Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom!
Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsoltárok 143 –válogatott versek)

Bűn, büntetés, majd megbékélés… Ha végig olvassuk a Nehémiás 9-et, akkor kissé olyan érzésünk támadhat, mintha az egész egy nagy visszaemlékezés lenne mindarra, amit Isten az Ő népéért tett, annak ellenére, amit azok Őellene elkövettek.
De ha kissé a magunk életére vetítjük le ezt az igét, talán találunk olyan bálványokat, amelyek napi szinten veszik el Istentől a dicsőséget, és elterelik a figyelmünket értünk tett csodáiról. Észre sem vesszük, hogy mennyi minden van az életünkben, ami Isten helyét foglalja el mindaddig, míg a körülményeink kényelmesek vagy elviselhetőek.
Általában érezzük is, hogy mivel van gond, és legbelül tudjuk, hogy Isten rá a megoldás, de csak amikor elég időt töltünk el a kudarcainkban, a csetlés-botlásainkban, akkor eszmélünk rá, hogy elfelejtettük megosztani a dolgainkat Istennel, és imában kérni az Ő vezetését, útmutatását.
Olyan nagyon emberi az, hogy megfeledkezünk a Teremtőnkről.  De még inkább emberiek azok a kételyeink, amelyek azt feltételezik, hogy Ő is hasonlóképpen hajlamos megfeledkezni rólunk.
Azt hiszem, sokkal nagyobb lelki békénk lenne, ha megtanulnánk az efféle kételyeinket Isten kijelentéseivel megválaszolni: „te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted”.

Böjti ige-percek 9.

Mielőtt kinyitnád a Bibliát imádkozz:

Drága Atyám! Segíts, hogy a napot hálás szívvel kezdhessem el! Köszönöm, hogy mai nappal egyben annak lehetőségével is megajándékoztál, hogy mindent újra kezdhetek! Hogy ma másként csinálhatom a dolgaimat. Köszönöm, hogy ma más szemmel nézhetek a körülményeimre, az áldásaidra, az útmutatásodra! Engedd Uram, hogy igéd tanulmányozása ma megerősítse bennem a helyes hozzáállást! Ámen.

Olvasmány: 2Móz 16

Nagyító alá: Azután útnak indultak Élímből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élím és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak haltunk volna meg az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? De az ÚR azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. 2Móz. 16,1-4

Kedves olvasó! 🙂 Hogy mélyebben megérthesd az olvasott igét, írd le a kiemelt igeszakaszt. Ezután tetszőleges író-, szövegkiemelő eszközzel emeld ki a leírtak azon részeit, melyek a leginkább elgondolkodtattak, megérintettek.

 • Melyik szereppel tudsz jelenleg (vagy általában) leginkább azonosulni? A zúgolódó Izráel népével? Vagy Áronnal és Mózessel, akik ellen zúgolódnak?
 • Milyennek látod Istent a róla szóló versekben?
 • Milyen érzés belegondolni, hogy amikor elégedetlenkedünk az életünkkel vagy az emberekkel szemben, akik körül vesznek bennünket, valójában Istennel szemben is elégedetlenek vagyunk?
 • Elhiszed, hogy minden, ami jelenleg történik veled, Isten irányítása alatt áll, és hogy Ő valóban a javunkat nézi, miközben vezet bennünket?
 • Szerinted mekkora szerepe van a mindennapi hálának abban, hogy elégedettnek érezd magad, és hű légy Istenhez az aprónak látszó dolgokban is?

Kihívás: panasz és elégedetlenség helyett – HÁLA.

Ma ehhez kérd Isten segítségét:

1. Lépés: Gondold végig, majd vesd papírra azokat a dolgokat, melyek miatt mostanában panaszkodsz, aztán gyűrd össze, dobd ki a panaszlistádat, s a mai nap csak azokra a dolgokra koncentrálj, amelyekért hálát mondhatsz Istennek! Vedd észre gondviselését a legapróbb történésekben is!

Így imádkozz:
Szerető Istenem! Kérlek, bocsáss meg, amiért hagytam, hogy a panasz uralkodjon az életemben. A Te kezedbe teszek le most mindent, ami elégedetlenné tesz, és elrabolja az én örömöm és szavaim által a másokét is. Adj ma nekem türelmet és Téged dicsőítő, hálás szívet! Ámen.

 2. Lépés: Este lefekvés előtt írj hála-listát azokról a dolgokról, amelyekkel a nap folyamán Isten megajándékozott, és mondj köszönetet a mindezekért Neki!

 

Miközben Istennel járunk, vannak időszakok az életünkben, amikor különösen nehéz megelégedettséggel tekinteni az életünkre, és gyakran abba a hibába esünk, hogy megkérdőjelezzük Isten gondviselését, vezetését.

Olyan könnyen képesek vagyunk megfeledkezni a mindennapos, aprónak tűnő csodáiról, melyek mind-mind azt bizonyítják, hogy Ő igenis figyel ránk és ezek nem csupán a véletlen, vagy a szerencse művei.

A kételyeknek a várakozás idején vagyunk a leginkább kiszolgáltatva. A kísértő akkor jelenik meg, amikor türelmünk fogytán. De újra és újra meg kell erősödnünk Istenünknek abban az ígéretében, hogy Neki gondja van ránk, hogy kopár földön is jól tart bennünket, és hogy Ő arra vezet, amerre haladnunk kell.

Olyan különleges számomra, amikor Isten kijelenti, hogy mennyei mannával fogja táplálni az Ő népét, de hozzá teszi, hogy mindenki csak egy napra valót szedhet össze – ezzel teszi őket próbára. S a nép elbukik, mert sokan másnapra is gyűjtenek élelmet.

Számomra ez egyértelmű bizalmatlanág Istennel szemben. Vajon hányszor esünk bele hasonló ballépésekbe mi is, mert megfeledkezünk Isten ígéreteiről? Mert gyakran pont így tesz próbára Isten minket is, amikor azt várja tőlünk, hogy elégedjünk meg azzal, hogy mindig csak a következő lépést mutatja meg előttünk. Ezzel teszi próbára a hitünk és a belé vetett bizalmunk.

„Ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek…” (Zsidók 10:35-36)

Ha jobban megnézed…

Valamiért bennünk él a vágy, hogy tökéletes társat szeretnénk magunknak, de legalábbis elvárásainknak megfelelőt. Ez a kapcsolatok többségénél a kezdetekben még működik is a bennünk lévő nagy adag hormonális érzelmi töltet miatt, amit szerelemnek hívunk, és ami ‒ megtapasztalásom szerint ‒ csodálatos, ha az Isten által nekünk szánt valaki iránt érezzük azt.

Viszont sokan azok közül, akik már jó pár évet éltek egymás mellett azt mondják, hogy ez idővel megváltozik, mert megismered a másik valódi énjét, elmúlik a rózsaszín köd és meglátod a párod idegesítő tulajdonságait, helytelen szokásait. S aztán csak az marad, hogy panaszkodsz rá, elviselsz neki dolgokat, de alapvetően már nem tekintesz rá olyan különleges, értékes, szerelmet gerjesztő emberként, mint a kezdetekben. Mi több: vannak, akik egyenesen megvetik, megutálják azt az embert, akiben valaha a másik felüket látták…

olvasás folytatása