próba címkével jelölt bejegyzések

Egyharmad

Ismerek egy apát. Hajdanán három fia volt, erős, talpraesett legények. Mindegyik ugyanakkora helyet foglalt el édesapjuk szívében. A nagyobbik fiú hiú volt. Elbízta magát, sosem rettent meg semmitől, mohón és meggondolatlanul élt. Magas épületekre mászott, fáról fára ugrált. Örökösen életveszélybe került. Egy alkalommal elvétett egy lépést, és nem élte túl.

A középső fiú nem akarta semmi felé elkötelezni magát. Mindig megelégedett az otthonüléssel, a kényelemmel. Kockázatot semmiért sem vállalt. Izmai így elernyedtek, immunrendszere legyengült. Egy nap megfújta egy kis szél és ez végzett is vele.

Az apának egyetlen fia maradt.

olvasás folytatása

A hit józansága

Fotó: Hoang Hiep Nguyen - Storm
Fotó: Hoang Hiep Nguyen – Storm

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (1 Pét 5,7-11)

 

Előfordult már veled, hogy valakinek a nehézségeidről, gyötrődéseidről akartál beszélni, de megijedt és lerázott egy igével? Talán éppen ezzel: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”. És bár az ige valóban igaz – Istennek gondja van ránk– mégis üres, amikor egy beszélgetés gyors lezárásaként hangzik el.

olvasás folytatása

Próba vagy kísértés?

asd

Nemrég Dávid történetének végét olvastuk a Bibliában. Talán nem csak engem döbbentett meg ez az ige: „Újból haragra gerjedt az Úr Izráel ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: Menj, vedd számba Izráelt és Júdát!”  (2 Sámuel 24,1)

Az a bajom ezzel az igével, hogy úgy tűnik belőle, Isten minden ok nélkül haragszik meg a népre, és Dávidot uszítja rájuk. Aztán pedig megbünteti Dávidot és népét egy olyan ötlet miatt, ami igazából Tőle jött. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a verset aggályosnak találja. A Krónikák könyvének szerzője például (pár száz évvel ír később, mint Sámuel könyvének szerzője) egy fontos változtatást végez ebben a versben: „A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.” (1 Krónikák 21,1) Itt a helyzet még inkább bonyolódik…

olvasás folytatása