próba címkével jelölt bejegyzések

A hit józansága

Fotó: Hoang Hiep Nguyen - Storm
Fotó: Hoang Hiep Nguyen – Storm

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (1 Pét 5,7-11)

 

Előfordult már veled, hogy valakinek a nehézségeidről, gyötrődéseidről akartál beszélni, de megijedt és lerázott egy igével? Talán éppen ezzel: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok”. És bár az ige valóban igaz – Istennek gondja van ránk– mégis üres, amikor egy beszélgetés gyors lezárásaként hangzik el.

olvasás folytatása

Próba vagy kísértés?

asd

Nemrég Dávid történetének végét olvastuk a Bibliában. Talán nem csak engem döbbentett meg ez az ige: „Újból haragra gerjedt az Úr Izráel ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: Menj, vedd számba Izráelt és Júdát!”  (2 Sámuel 24,1)

Az a bajom ezzel az igével, hogy úgy tűnik belőle, Isten minden ok nélkül haragszik meg a népre, és Dávidot uszítja rájuk. Aztán pedig megbünteti Dávidot és népét egy olyan ötlet miatt, ami igazából Tőle jött. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a verset aggályosnak találja. A Krónikák könyvének szerzője például (pár száz évvel ír később, mint Sámuel könyvének szerzője) egy fontos változtatást végez ebben a versben: „A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.” (1 Krónikák 21,1) Itt a helyzet még inkább bonyolódik…

olvasás folytatása