ige címkével jelölt bejegyzések

Születésnapi igemozaik


Kedves TeSók!

Születésnapunk alkalmából összegyűjtöttünk néhány olyan igeszakaszt a Szentírásból, amelyek most valamiért fontosak számunkra. Fogadjátok őket és egy rövid, személyes magyarázatukat szeretettel!

„Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.” Péld 20, 4

Előbb-utóbb mindannyian elfáradunk. Meglankad a test, kimerül az elme. Élni fárasztó, a körülmények pedig kíméletlenek. Egyszerűbb lenne mások könnyű életét választani, amelyben nem kell folyamatosan fáradtnak lenni, szántani és vetni. Sokkal kézenfekvőbb lenne restként heverni, és várni az idő múlását. Igen, sokat görnyedünk a megpróbáltatások alatt, de el fog jönni a megnyugvás napja. Az aratás nem marad el, és a munkának eredménye lesz. Ez az áldás pedig megéri az áldozathozatalt.

Baranyi Eszter

olvasás folytatása

A Bibliát nem Nekem írták, Értem írták…

Nemrég részt vettem egy előadássorozaton, amely a keresztyénséggel szembeni legnagyobb ellenvetéseket dolgozta fel. A sorozatot egy rövid felmérés előzte meg, mely során megkérték az utca emberét, fejezze be a mondatot: Én hinnék, de… A leggyakoribb válaszok között volt például, hogy „nem tudok hinni egy olyan Istenben, aki ennyi szenvedést megenged”, vagy hogy „a keresztények szűklátókörű képmutatók”, és az is, hogy „a tudomány ellentmond a Bibliának”. Az a fajta előadássorozat volt ez, amiről az ember millió gondolattal tele távozik, amelyek még sokáig foglalkoztatják. A fentiek mindegyike megérne, mondjuk, egy TeSó blog bejegyzést, egyetlen üzenet viszont azóta is velem maradt, és minden este, amikor kinyitom a Bibliám (a telefonomon), eszembe jut: nem nekem írták, értem írták.

olvasás folytatása

Megszerzett tudás és elrejtett kincs

Akik keveset tudnak a tudományról, és akik keveset értenek a valláshoz, vitatkozhatnak egymással, és akik figyelik őket, azt gondolhatják, hogy ez a tudomány és a vallás közti vita, de valójában csak a tudatlanság két formája közti összeütközés” – vallja Robert Andrews Millikan, Nobel-díjas fizikus. Ennek az összeütközésnek a leggyakoribb pontja a teremtéssel kapcsolatos kérdések boncolgatása, aminek kapcsán keresztyénként gyakran hagyjuk belekényszeríteni magunkat a védekezés zsákutcájába. Könyvek tucatja szól arról, hogyan lehet szakszerűen képviselni egy technikailag fejlett világban a teremtés álláspontját, és jó, ha ezeket ismerjük. Azonban fontos, hogy a modern fizika és az információtechnológia részleteinek erdejében ne veszítsük el a lényeget, miszerint minden Krisztus által és Őreá nézve teremtetett. Lehet, hogy hatékony érveléstechnika helyett hitvallással többre mennénk! Az igazodási pontunk legyen mindig Jézus Krisztus, amikor a hitünk és a tudásunk kapcsolatáról gondolkozunk. Pál szerint Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve, amiből két gyakorlati dolog következik a hivatásunkra, munkánkra nézve.

olvasás folytatása

Böjti egypercesek 21.

f9fabc05e95a594bf270328c18394846

“Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákób; Jákób fiai voltak Júda és testvérei.
Júda fia volt Fáresz és Zerah Támártól, Fáresz fia volt Heszrón; Heszrón fia volt Arám…”
(Máté 1,1-3)

Nemzetségtáblázat…na igen. Ezek szoktak azok a részei lenni a Bibliának, amelyeket minden lelkiismeret-furdalás nélkül ugrunk át. Néha megesik ugyan, hogy erőt veszünk magunkon és mégis rászánjuk az időt, hogy elolvassuk, de valljuk be, hogy a legtöbb esetben csupán nevek halmazát látjuk, és ezért nem sok üzenetet tudunk meríteni belőlük.

Azonban, kedves TeSó, ezek is a Biblia részét képezik, és ez azt jelenti, hogy nemhiába vannak éppen ott, ahol olvashatjuk őket. Minden egyes ige, ami helyet kapott a Könyvek Könyvében, üzenetet hordoz számunkra, ezért nem tehetjük meg keresztyénként azt, hogy csak úgy átsiklunk egy-egy szakaszon pusztán azért, mert nem értjük, vagy mert már túl sokat olvastuk.

Észrevetted már, hogy Jézus nemzetségtáblázatában nők is szerepelnek? Sőt, név szerint négy: Támár, Ráháb, Rúth és Mária – férjén keresztül pedig Úriás felesége, azaz Betsabé. Emlékszel még az ő történetükre? Amennyiben nem, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Francine Rivers sorozatát, amit Jézus családfája ihletett.

A mai napon ugyanis arra kérünk, hogy olvass keresztyén verseket, novellát vagy éppen egy könyvet egy olyan bibliai szakasszal kapcsolatban, ami felett az elmúlt időszakban átsiklottál, vagy éppen értetlenül olvastál, esetleg annyiszor hallottál már róla igehirdetést, hogy egészen réginek, távolinak tűnik számodra az, amit általa akar mondani Isten.

Ne elégedj meg azzal, hogy “ma is elolvastam a napi Igét”, hanem küzdj meg azért, hogy abból megkaphasd valóban a napi kenyeredet!

Isten Igéje mindenkinek minden időben szól, és mindenkit másképpen érint meg. Kérdd el Istentől mára ezt az üzenetet egy olyan könyvön keresztül, amit a Biblia ihletett!

Áldott olvasást kívánok 🙂

Kihívás: Olvass egy keresztyén könyvet! Hitünk épülésére szolgálhat a Biblia mellett más hitmélyítő, egyházi könyv, kiadvány is.

 

Ötlet: Fodorné Nagy Sarolta: Böjti tanácsok gyülekezeteink számára

A mindenre elég erő

(avagy egy ige alakváltásai)

Szilveszterkor, mint már annyiszor, igei áldással indultunk neki az újesztendőnek. Ahogy hallgattam az elhangzó igéket felfedeztem, hogy bizonyos ritmust követnek. Aztán nálam megbomlott a mintázat, és elhangzott az a mondat, amit a leginkább nem akartam hallani: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,12).

12270585_978650478866741_200348685_n

olvasás folytatása