Szentháromság

A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. (Ézs 31,3)

A pünkösd utáni vasárnap a régi egyházi időbeosztás szerint a Szentháromság vasárnapja. Ezen az alkalmon mintegy visszatekintünk a mögöttünk álló ünnepes félévre és emlékszünk, hogyan ünnepeltük az Atya örök szeretetét és megváltást elkészítő gondosságát adventkor, karácsonykor. Visszaidézzük, milyen jó volt karácsonykor énekelni: „megszületett megváltója a bűnös világnak” és remélni, hogy bennünk is megszületik a hit, mikor valaki a kezébe vesz minket. Ott voltunk a megszületés csodájánál karácsonykor, a megfeszítés kínjainál és a feltámadás győzelménél húsvétkor a Fiúval, majd pünkösdkor mi is kérhettük, a tanítványokhoz hasonlóan ránk is töltessen ki a Szentlélek.

A lényeget hibázza el az, aki nem Szentháromságként beszél Istenről és dicsőíti Őt, hiszen még ünnepeink is így tárják elénk az Ő titkát. Mert titok a Szentháromság. Titok, hogy az egy és oszthatatlan Isten hogyan lehet egy, örök, igaz Szentháromság. Évszázadok dogmafejlődése és dogmaharcai sem vittek közelebb minket ehhez a titokhoz, viszont azok a pillanatok, amikor átengedjük az életünk az Ő vezetésének, felszabadítanak, hogy együtt éljünk a misztériummal és várjuk, Isten mikor leplezi le ezt is számunkra.

A Szentháromság titka mondhatjuk úgy is, túlnyúlik az emberi időn és gondolaton. Mindig akad, aki megkérdi: mit csinált Isten, mielőtt teremtett? Mit csinált egyedül? Azt, amit ma is tesz. Mert Isten sosem volt egyedül. A keresztyén tanítás szerint a Szentháromságként létező Istenen belül kapcsolódik az Atya, Fiú, Szentlélek összeelegyíthetetlenül, mégis szétválaszthatatlanul. És a három személy között teljes elfogadás és szeretet létezik. Azaz: mit csinált Isten a teremtés előtt? Szentháromságként létezett, önmagán belül tökéletes szeretetkapcsolatban.

Távolinak és elvontnak tűnik mindez egészen addig, amíg ez két dolgot meg nem értet velünk Istenről. Egyfelől azt, hogy ahogy a Szentháromság személyei összekapcsolódnak, Isten a kapcsolatok Istene, aki kapcsolódni szeretne hozzánk is. Szeretne közel vonni magához. Másfelől pedig Isten szeretete ősibb, mint ez a világ és akkor is megmarad, amikor újjáteremt mindent, amit megfertőzött a romlottság és a bűn. Mert az örök szeretet tényleg örök szeretet: élt már a teremtés előtt és az újjáteremtés után is ugyanaz marad. Ezért hűséges az Isten a komisz népéhez is.

Én ma azt a Szentháromság Istent ünnepelem, akinek a puszta léte is ígéret: helyreállnak a közösségek, kapcsolatok. Nem amiatt, mert varázsütésre megjavulnánk, hanem azért, mert a Szentháromság Isten hűséges Úr. Ezért van esélyünk a szeretetre, gyógyulásra. Ezért tevékenykedik az Atya, Fiú, Szentlélek a világban és bennem, benned is, Tesó. Mert kimondhatatlan hűséggel szeret téged. Nem dob el, amikor vétkezel, nem felejt el, amikor hűtlen vagy. Bízhatsz örökkévaló szeretetében, ráhagyatkozhatsz és keresheted őt. Ő már várt rád, mielőtt megszülettél, mielőtt ma felébredtél volna.

Laskoti Zoltán

Haszid

1.

Olvassuk a pusztai vándorlást
így indul a napunk

Miért nem cseréli le Isten az ő népét
kérdeztem

Mert szerelmes
válaszolta

Akkor az más
Akkor az egészen más

2.

Olvassuk a pusztai vándorlást
így fejeződik be a napunk

Miért nem cseréli le a nép az ő istenét
kérdeztem

Mert szerelmes
válaszolta

Akkor az más
Akkor az egészen más

(Visky András)

Facebook kommentekSzólj hozzá a bejegyzéshez!

A szerzőről:

laszoliMagamról szeretnék írni, túl az életrajzomon és életutamon. Arról, aki csak én vagyok. Azonban falba ütközöm, két kérdésbe, amikről nem én pattanok vissza először.
„Az vagyok valóban, aminek mondanak?
Vagy csak az, aminek magamat ismerem?”
Amíg nem tudom megválaszolni a kérdést, három pont köré állítom a gondolataimat.
Aki még nem voltam: tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász, kipihent ember, mindentudó, nagytiszteletű úr, papbácsi
Aki már nem vagyok: dobozon belül gondolkodó, progresszív fundamentalista, beregszászi gimis, szerelmet kereső, szorongó, passzív agresszív, naiv.
Akivé válni szeretnék: élni és örülni tudó ember, közösségépítő, házas, megbízható, együttérző, bibliaolvasó, motiváló
Tarts velem, ismerjük meg együtt magunkat a kommunikációban!