2016. június havi bejegyzések

Konfliktuskerülgetés

GTY_video_game_playing_jef_131211_33x16_1600

A mindentudó és tévedhetetlen Wikipédia szerint a konfliktus nem más, mint egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan összeütközés, amely mögött igények, szándékok, célok, érdekek állnak. Úgy gondolom, mindannyian ismerünk olyan embereket, akik keresve keresik az alkalmat, hogy végre konfrontálódjanak a másikkal. Ők az örökös vitatkozók, kalandkedvelők, akik szerint egy probléma megoldása mindig a kiborulás és a vélemények ütköztetése.

Nem róluk szeretnék írni, bár ők is megérnének egy mesét. Azokról szeretnék írni, akik az osztályteremben nem mernek felnézni a könyvükből, amikor felelésre kerül a sor, mert hisznek abban, hogy ha ők nem látják a tanárt, a tanár sem látja őket. Azokról, akiket kiver a víz, hogyha telefonon fel kell hívniuk valakit. Azokról, akikkel a munkahelyen bármit el lehet követni, mert jámbor türelemmel elviselik. Konfliktuskerülő társaimról.

olvasás folytatása

A kísértés három szintje

1341428712.0723-02eva-f

Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”. Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magad, mert meg van írva: „Megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Jézus így válaszolt neki: Megmondatott: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. (Lk 4, 1-13)

Miután Jézus megkeresztelkedett, rászállt a Szentlélek galamb formájában, hallotta az Atyja szavát, elkezd készülni arra az útra, melyet a kereszt, illetve a szenvedés útjának nevezünk. Gondoljunk csak bele, hogy készülni megy és nem útnak indul. Pedig megvan az útravaló (Szentlélek), megvan az atyai jó szó („Ez az én szerelemes fiam, akiben gyönyörködöm”) – mi kell még más? Útnak lehet indulni.

olvasás folytatása

C-cé-cél

10412933633_3f3b3fc0d3_b [1746402]

Szóval, hogy is kezdődött ez a bejegyzés? Ráírtam random három fiatal barátomra facebookon, s egyetlen egyszerű kérdést tettem fel nekik: Mi a célod az életben? Ketten közülük a semmivel válaszoltak. Püff. Ahogy így pörgettem a fejemben a gondolatokat, képzeletben szétnéztem a fiatal felnőtt ismerőseim között, lélekben megálltam a beregszászi korzó közepén és néztem a szembejövő emberáradat arckifejezéseit, a semmi, mint végső értelme és célja az életnek, már nem is tűnt olyan hihetetlennek. Felkelsz és semmi. Munkába mész és semmi. Bulizni mész, hánysz és marad a semmi. Elmész külföldre dolgozni, a napok monotonon telnek, ugyanaz a forgatókönyv, és a végén marad a semmi. Kapcsolatba kerülsz, kis szikra gyúl a szívben, de a semmi nem múlik el. Ott marad, ott lesz a vágyban, a szexben, az esküvőn, stb. És hetven-nyolcvan évesen egy karosszékben ülve, a csillagokat bámulva lassan könny csorog arcod barázdái között, és csendes suttogással csak ennyit mondasz magadnak: „Elvesztegettem, elvesztegettem, elvesztegettem”.

olvasás folytatása

Vallomás

zeb [1704319]

Ezt mondta: Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” Zsolt 18,2-7

Mikor mondtad utoljára Istennek, hogy „Szeretlek, Uram, erősségem!”? Egyáltalán mikor szóltál hozzá utoljára úgy, hogy abból a teljes hála és szeretet szólalt meg? Vagy úgy érzed, nincs miért hálás legyél?

olvasás folytatása

Még egyszer

keep-calm-try-again

Ahogy észrevétlenül, vagy nagyon is küszködve felnövünk, egyre több az álmatlan éjszakánk. Napjaink telve vannak tennivalókkal: elintézendő ügyek, kifizetetlen számlák, családi és párkapcsolati konfliktusok, gyereknevelés, jövőtervezés. Egyre többször fáradunk bele életstílusunkba, erre ráadásul a mai nap Jézus kér tőlünk valamit. Nem elég, hogy egész héten másoknak kellett megfelelnünk és másokra dolgoztunk? Nem elég, hogy azokat a feladatokat és vállalásokat sem bírjuk, amiket mi választottunk? Még Jézus is rátesz egy lapáttal?

olvasás folytatása